گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)
بازدید پست: 999

این شات گان گرانقیمت توسط شرکت سوئدی VO Vapen تولید شده است. این کارخانه که در سال 1977 تاسیس شده امروزه بیشترین سهم را در بازار تفنگ های شکاری تجملی و لوکس و دست ساز دارد.

منبع:http://topnop.ir

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)

گرانترین شات گان دنیا (10 عکس)
بهمن قرائی مقدم تاریخ ارسال شده: شنبه | 21:29
نظرات