شکار کبوتر
بازدید پست: 901

من و پسرعموم با هم 91/3/26 به قصد شکار از خانه بیرون رفتیم و در همون روز سه تا کبوتر با تفنگ بادی زدیم . در

محل شکار یک ماشین قدیمی کنار جوی آب بود . ما توی اون ماشین نشستیم و وقتی کبوتر ها به قصد آب خوردن به

اونجا میومدنما از توی ماشین به اون ها شلیک میکردیم و سه تا کبوتر زدیم.

تصاویری از این شکار :

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

متاسفانه عکس کبوتر سوم رو نشد بذارم.

سلاح:دو عدد تفنگ بادی چینی 4/5

ساچمه:نخجیر سر تختبهمن قرائی مقدم تاریخ ارسال شده: شنبه | 18:34
نظرات